Tel:01690 770240
Fax:01690 770111
Mobile: 07860 952435
arfon@arfonroberts.co.uk

Croeso i Arfon Roberts!

Wedi sefydlu dros 25 mlynedd gan Arfon Roberts i werthu peiriannau amaethyddol. Gyda rhwng 200 i 300 o beiriannau newydd ac ail law mewn stock. Yn cyflenwi ffermwyr, Contractwyr a masnachwyr Cymru gyfan a gwledydd tramor. Yn rhedeg lloriau ein hunain a gallu danfon peiriannau amaeth o amgylch Cymru a bellach.

Welcome to Arfon Roberts!

Established over 25 years ago selling farm machinery. With between 200 to 300 new and second hand machines always in stock, supplying Farmers, Contractors and Dealers to the whole of Wales and abroad also able to transport farm machinery anywhere in Wales and further a field.

Gwerthu ?

Oherwydd y galw uchel, offer ail law ar frys eisiau da ail law, i mewn ac allan o offer tymor a pheiriannau ar gyfer gwerthiannau cartref a allforio.

Selling ?

Due to high demand, we are interested in pre-owned equipment in good condition. We buy quality machines in and out of season for both domestic and export sales.

View Larger Map